Om Soldat for Danmark


Adresse: Harbovej 118, 3700 Rønne 

Bestyrelse:
Richardt Sølvertorp

Richardt Sølvertorp

Formand
richardt@soelvertorp.dk
Erik Eriksen

Erik Eriksen

Næstformand
eik.eik@c.dk
Kim Bjelstrand

Kim Bjelstrand

Daglig leder
40284160
kimb@biu.expert

Hjemsted og formål 

  • Soldat for Danmark er en selvejende institution med hjemsted på Bornholm i Bornholms Regionskommune, stiftet 06/11 2015.
  • Soldat for Danmarks primære formål er at skabe anerkendelse af nuværende og tidligere soldaters og veteraners indsats for Danmark.
  • Soldat for Danmark skal være nationalt kraftcenter for anerkendelse, for nuværende og tidligere soldater og veteraner i Danmark, i relation til idræt, sport og kulturliv, jobskabelse og uddannelse samt oplevelser og events.
  • Soldat for Danmark skal medvirke til at sætte fokus på de kompetencer og værdier man opnår ved at være soldat.
  • Soldat for Danmark er en almennyttig nonprofit organisation, der har til hensigt på sigt at oprette støtteforeninger eller indgå samarbejde med eksisterende lokale og nationale soldaterforeninger, veteranforeninger samt veteranhjem i nuværende og tidligere garnisonsbyer i Danmark.
  • Soldat for Danmark kan gennem datterselskaber gennemføre normale forretningsaktiviteter, hvis direkte sigte ikke er omfattet af ovennævnte formål. Dette forudsat, at datterselskabernes avance efter skat og renter, i væsentligt omfang anvendes til at understøtte sådanne aktiviteter.
 
Baggrund 
Almegårds kaserne og forsvaret på Bornholm har betydet rigtig meget for både Rønne og Bornholm - både økonomisk og arbejdsmæssigt men også socialt og kulturelt. Kasernen/forsvaret har været og er stadig en af bornholmsk største arbejdspladser, og den har haft en helt afgørende betydning for Bornholms udvikling, især på grund af alle de soldater der har bosat sig på Bornholm.
Uden dem havde Bornholm set helt anderledes ud i dag.
Mange af dem der har været soldater på Bornholm, har også været udsendt på internationale missioner. Dette gælder især for soldater tjenestegørende i nyere tid (siden 1990)
Desværre har kasernen og alle tidligere og nuværende soldater/veteraner kun fået anerkendelse i begrænset omfang her på øen.
Gennem de sidste to år har FC Granatchok, som er et fodboldhold bestående af veteraner med tilknytning til veteranhjem København, været på træningslejr på Bornholm og spillet fodboldkampe mod, og haft socialt samvær med, nuværende og tidligere tjenestegørende veteraner bosiddende på Bornholm.
I alt deltog ca. 150 veteraner i træningslejren i 2015.
En personkreds med stor tilknytning til kasernen (tidligere soldater gennem mange år) har været ansvarlige for træningslejrene.
Med baggrund i de sidste års aktiviteter, er den selvejende institution Soldat for Danmark (SfD) dannet på opfordring fra flere af de deltagende veteraner.
Soldat for Danmark’s formål er derfor at skabe anerkendelse for nuværende og tidligere tjenestegørende soldater og veteraner.
Soldat for Danmark har hjemsted i Rønne, har nationalt virke, men især fokus på Bornholm.